آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ اسفندماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ اسفندماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 61,853 0 61,853 66 66 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 97,918 200 97,918 40 40 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 57,727 0 57,727 220 220 عمده بلند مدت
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 60,749 220 60,749 110 88 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 97,918 0 97,918 30 30 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 56,288 990 56,288 726 704 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 60,749 0 60,749 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 54,027 750 52,512 960 750 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 56,288 0 56,288 286 286 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 60,749 220 60,749 154 110 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 65,339 100 65,339 30 30 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 56,588 525 54,717 1617 525 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 60,749 0 60,749 110 110 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,339 0 65,339 10 10 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 56,381 672 54,717 1197 672 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم نقدی 56,599 408 54,717 1104 408 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 67,242 200 67,242 80 50 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام سلف 43,948 2992 43,948 2992 2992 عمده خاص
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 51,353 0 51,353 48 48 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,242 0 67,242 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 56,976 1488 54,717 3216 1488 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 67,242 150 67,242 90 50 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 63,510 330 63,510 110 66 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,242 0 67,242 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 63,510 0 63,510 44 44 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 69,195 600 69,195 250 200 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 67,027 2002 66,649 2442 2002 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,195 0 69,195 400 400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 68,169 50 62,521 460 50 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 76,246 750 71,073 1270 750 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 49,499 120 49,499 80 80 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 63,539 126 60,749 231 126 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 49,499 0 49,499 40 40 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 56,915 504 54,717 1197 504 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 57,295 3784 54,717 7744 3784 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 55,142 1512 55,142 1512 1512 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
پتروشیمی تبریز نقدی 54,686 750 53,266 1210 750 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 61,853 154 61,853 110 88 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 56,618 220 54,717 638 220 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/22 - 10:10:09

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم