پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۱ اسفند ماه ۹۶

 

 

 

 

ا 0075 / بندر امام : 64600
ا 020 / بندر امام : 58700
ا 2100 / لاله : 65000
ا 2102 / لاله : 58000
ا 2420D / امیرکبیر : 64000
ا 2420H / امیرکبیر : 58000
ا 0190 / آریا ساسول : 58500
ا LL209AA / امیرکبیر : 58000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57200
ا 52518 / جم : 54300
ا HI500 / بندر امام : 54000
ا 0035 / بندر امام : 62500
ا Bl3 / جم : 63500
ا Bl3 / مارون : 62500
ا Bl3 / کرمانشاه : 62500
ا F7000 / مهر : 62500
ا F7000 / ایلام : 62200
ا EX5 / جم : 62500
ا EX5 / مارون : 62500
ا EX5 / کرمانشاه : 62200
ا 5110 / آریا ساسول : 63000
ا 3840 / تبریز : 63000
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 72000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 55400
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 49000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49000
ا PP C30S / مارون : 66500
ا PP Z30S / مارون : 65000
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP R40 / مارون : 67500
ا PP 548R / پ پ جم : 70400
ا PP 550J / پ پ جم : 70500
ا PP 552R / پ پ جم : 64500
ا PP 510L / پ پ جم : 67000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 78500
ا PP 552R / شازند (اراک) : 64500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 67000
ا 1540 / تبریز : 77000
ا 7240 / تبریز : 85000
ا ABS0150 / تبریز : 120000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 107500

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم