پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ اسفند ماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 104,200 52/8 104,200 13/2 13/2 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
پتروشیمی خوزستان سلف 144,200 70/4 144,200 8/8 8/8 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 72,903 0 72,903 50 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 72,903 500 72,903 50 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 72,903 0 72,903 50 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 72,903 500 72,903 100 100 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 72,903 0 72,903 50 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 72,903 500 72,903 100 100 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف   506 49,328 0 0 عمده بلند مدت
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف (مچینگ) 65,720 0 65,720 100/8 100/8 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 71,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 72,900 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 72,900 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   500 71,563 0 0 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی   67/5 160,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 67,750 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 51,194 220 51,194 220 220 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 47,722 264 47,722 264 264 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841
پتروشیمی تندگویان سلف 56,599 66 56,599 66 66 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 58,596 286 58,596 176 176 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 57,727 352 57,727 110 110 عمده بلند مدت
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/20 - 16:40:07

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم