پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ اسفندماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 51,194 1078 49,636 1881 1078 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 49,328 792 49,328 1232 792 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 47,722 748 47,722 726 726 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 49,205 1012 49,205 726 506 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,534 0 52,534 160 160 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 43,948 0 43,948 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,793 0 49,793 120 120 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 47,722 0 47,722 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 53,381 0 53,381 22 22 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید سلف   210 65,720 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 55,103 0 55,103 576 576 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   210 72,730 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,534 0 52,534 520 520 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
پتروشیمی جم نقدی   506 50,640 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 55,103 0 55,103 1760 1760 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی   3003 49,793 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 44,762 0 44,762 80 80 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی   1008 72,730 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 55,580 0 55,580 1364 1364 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام سلف   1001 69,829 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 52,534 0 52,534 72 72 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف   308 47,841 836 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید سلف 65,720 302/4 65,720 100/8 100/8 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 69,829 500/5 69,829 260/26 260/26 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 69,829 315 69,829 315 315 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/19 - 16:50:13
Go to top