پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ اسفندماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 59,826 2520 54,388 10269 2520 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 67,109 50 65,539 160 50 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 58,316 273 53,965 819 273 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند سلف 54,977 800 53,965 1080 800 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 56,395 374 53,965 1276 374 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 52,458 180 52,346 280 180 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 56,348 1870 53,965 4092 1870 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA
پتروشیمی شازند نقدی 51,353 80 51,353 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 55,408 726 53,965 1188 726 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 58,756 903 53,965 2478 903 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 59,826 1920 54,388 7704 1920 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم نقدی 57,401 1584 53,965 3936 1584 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 62,733 440 62,733 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 49,793 480 49,793 240 192 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 59,980 220 59,980 110 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 50,640 240 50,640 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 59,980 330 59,980 132 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 55,349 480 55,103 672 480 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 67,044 1100 65,290 2288 1100 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 62,789 110 61,081 198 110 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 56,407 400 53,965 1180 400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی   120 49,812 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 57,995 504 53,965 1872 504 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 58,034 105 56,718 315 105 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی   240 52,534 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
پتروشیمی شازند نقدی 70,195 1000 68,739 1900 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند سلف   1500 51,353 340 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 57,940 84 53,965 630 84 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 51,353 24 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند سلف 55,700 1500 53,965 2540 1500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 51,353 0 51,353 100 100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 51,353 1000 51,353 1120 900 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 62,733 0 62,733 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 52,534 240 52,534 60 60 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 59,980 0 59,980 22 22 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/14 - 18:00:07
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم