قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۹ اسفندماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۹ اسفندماه ۹۶

 

 ا 0075 / بندر امام : 59500
ا 020 / بندر امام : 58500
ا 2100 / لاله : 62000
ا 2102 / لاله : 57700
ا 2420D / امیرکبیر : 62000
ا 2420H / امیرکبیر : 57800
ا 0190 / آریا ساسول : 58300
ا LL209AA / امیرکبیر : 58300
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57200
ا 52518 / جم : 54500
ا HI500 / بندر امام : 54000
ا 0035 / بندر امام : 60200
ا Bl3 / جم : 62300
ا Bl3 / مارون : 60500
ا Bl3 / کرمانشاه : 60500
ا F7000 / مهر : 62200
ا F7000 / ایلام : 61500
ا EX5 / جم : 62000
ا EX5 / مارون : 61500
ا EX5 / کرمانشاه : 61500
ا 5110 / آریا ساسول : 62300
ا 3840 / تبریز : 60000
ا EX3 / امیرکبیر : 72200
ا EX3 / شازند (اراک) : 72000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 47200
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 47700
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 46800
ا PP C30S / مارون : 65000
ا PP Z30S / مارون : 64200
ا PP MR230 / مارون : 66500
ا PP 440G / پ پ جم : 70000
ا PP 440L / پ پ جم : 66000
ا PP 548R / پ پ جم : 69000
ا PP 550J / پ پ جم : 69000
ا PP 552R / پ پ جم : 64000
ا PP 510L / پ پ جم : 65500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 66000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 79000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 63800
ا PP 510L / شازند (اراک) : 65500
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 84800
ا ABS0150 / تبریز : 114000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 107500

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم