آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۸ اسفندماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۸ اسفندماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,029 1496 50,488 2684 1496 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز سلف 69,957 600 69,957 160 130 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 54,627 2288 53,185 3894 2288 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 44,701 0 44,701 66 66 عمده عادی
قیر PG6422
نفت جی نقدی 13,600 5000 13,600 863 863 عمده خاص
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس نقدی (مچینگ) 14,207 0 14,207 2000 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 65,592 1000 65,149 1490 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 53,164 1500 53,164 1490 1410 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA
پتروشیمی شازند نقدی 50,488 120 50,488 40 20 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 40,562 0 40,562 20 20 عمده عادی
قیر MC250
نفت جی نقدی 16,650 2000 16,650 151 151 عمده خاص
قیر 6070
نفت پاسارگاد آبادان نقدی   100 13,350 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,488 0 50,488 48 48 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 72,882 750 72,088 960 750 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 54,026 110 54,026 44 22 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 41,390 0 41,390 88 88 عمده عادی
قیر 6070
نفت جی نقدی 13,350 3000 13,350 702 702 عمده خاص
قیر MC250
نفت پاسارگاد تهران نقدی   100 16,650 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 69,206 0 69,206 60 60 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی لاله نقدی 54,026 110 54,026 66 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 55,692 990 55,692 330 286 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 50,775 0 50,775 44 44 عمده عادی
وکیوم باتوم
پالایش نفت تهران (تندگویان) نقدی 10,914 10000 10,914 10000 10000 عمده عادی
قیر PG7010
نفت جی نقدی   2000 14,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 51,637 0 51,637 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 58,481 330 58,481 264 264 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,164 990 53,164 616 572 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 55,692 0 55,692 22 22 عمده عادی
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) 10,914 0 10,914 2100 2100 عمده عادی
قیر PG5822
نفت جی نقدی   3000 13,600 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 55,272 0 55,272 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 53,164 1012 53,164 88 88 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 56,045 240 53,244 1120 240 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 53,164 0 53,164 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 50,488 0 50,488 20 20 عمده عادی
قیر PG6422
نفت جی نقدی   5000 13,600 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SIF010
پتروشیمی پلی نار نقدی 54,031 150 53,244 280 150 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 45,529 1000 45,529 600 400 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی   200 100,184 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 55,692 0 55,692 22 22 عمده عادی
قیر MC250
نفت جی نقدی   2000 16,650 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 44,701 220 44,701 132 88 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 53,164 1500 53,164 580 340 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F
پتروشیمی امیرکبیر نقدی   220 53,164 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 53,164 0 53,164 50 50 عمده عادی
قیر 6070
نفت جی نقدی   3000 13,350 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 40,562 500 40,562 500 340 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 41,390 1220 41,390 1420 1220 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی   440 58,481 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 41,390 0 41,390 242 242 عمده عادی
قیر PG7010
نفت جی نقدی   2000 14,000 0 0 عمده خاص
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 41,390 2508 41,390 1276 836 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام سلف 41,390 3014 41,390 2090 1474 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 69,957 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 55,272 0 55,272 220 220 عمده عادی
قیر PG5822
نفت جی نقدی   3000 13,600 0 0 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
پتروشیمی جم نقدی 51,637 1507 51,637 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 55,272 3000 55,272 1840 730 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 117,607 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,335 0 67,335 10 10 عمده عادی
قیر 85100
نفت جی نقدی   3000 13,350 0 0 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 50,775 6006 50,775 330 286 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511
پتروشیمی جم نقدی 50,775 88 50,775 44 44 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 100,184 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,429 0 65,429 20 20 عمده عادی
قیر 85100
نفت جی نقدی   3000 13,350 100 0 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 59,042 1512 53,675 4920 1512 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 54,338 500 53,060 990 500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 56,085 1050 53,244 2184 1050 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,335 0 67,335 40 40 عمده عادی
قیر MC250
نفت پاسارگاد بندرعباس نقدی 16,650 200 16,650 144 144 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 55,692 3014 55,692 385 297 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 65,429 100 65,429 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 56,617 902 55,811 1595 902 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 69,957 0 69,957 180 180 عمده عادی
قیر 6070
نفت پاسارگاد بندرعباس نقدی 14,254 600 14,254 569 569 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 55,692 1012 55,692 220 176 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 67,335 200 67,335 30 10 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 59,042 2000 53,675 4100 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 53,164 0 53,164 90 90 عمده عادی
قیر 6070
نفت پاسارگاد تهران نقدی 13,650 300 13,650 290 290 عمده خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 53,164 2200 53,164 88 66 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 67,335 100 67,335 80 40 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 53,071 200 53,060 210 200 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 53,164 0 53,164 22 22 عمده عادی
وکیوم باتوم
پالایش نفت بندرعباس نقدی 11,460 15000 11,460 15000 15000 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/08 - 18:00:07

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم