پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۸ اسفندماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 پتروشیمی شازند 60 40,390 نقدی 121170 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 50 47,920 نقدی 52712 عمده عادی
پلی وینیل کلراید کلوخه پتروشیمی بندرامام 25 12,417 نقدی 37251 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 600 20,695 نقدی 24834 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 44 37,251 نقدی 44701 عمده عادی
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 پتروشیمی بندرامام 40 23,924 نقدی 71772 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 30 47,848 نقدی 143544 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 110 45,697 نقدی 137091 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 110 33,163 نقدی 99489 عمده عادی
پلی پروپیلن پودر درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 41,049 نقدی 123147 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 11 50,123 نقدی 150369 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 286 50,123 نقدی 150369 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پتروشیمی جم 11 40,390 نقدی 121170 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی غدیر 500 37,251 نقدی 44701 عمده عادی
پلی پروپیلن پودر درجه 2 پلی پروپیلن جم 54 31,576 نقدی 94728 عمده عادی
پلی پروپیلن کلوخه پلی پروپیلن جم 64 31,576 نقدی 94728 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله 50 29,240 نقدی 87720 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 پلی پروپیلن جم 100 55,946 نقدی 61540 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 19 29,284 نقدی 32212 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 198 52,633 نقدی 157899 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 15 48,307 نقدی 53137 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - CR380 درجه 2 پتروشیمی پلی نار 63 43,800 نقدی 48180 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - PYI250 درجه 2 پتروشیمی پلی نار 42 42,595 نقدی 46854 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 2 پتروشیمی پلی نار 21 42,595 نقدی 46854 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 3 پتروشیمی پلی نار 35 26,622 نقدی 29284 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - PYI250 درجه 2 پتروشیمی پلی نار 35 26,622 نقدی 29284 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 33,112 نقدی 39734 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 37,251 نقدی 44701 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 242 45,697 نقدی 137091 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/12/07 - 17:10:01
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم