آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ اسفندماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ اسفندماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی   220 60,654 22 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 55,595 440 53,244 1034 440 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 48,973 140 48,973 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 55,767 770 53,244 1804 770 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 55,573 400 53,244 1180 400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 53,164 240 53,164 48 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
پتروشیمی شازند نقدی 69,206 1000 69,206 320 260 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 57,128 903 53,244 1995 903 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 55,437 700 53,244 1720 700 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 55,272 960 55,272 888 816 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 50,488 1000 50,488 560 520 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 51,637 240 51,637 72 72 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 51,637 0 51,637 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 60,482 220 60,482 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 50,775 240 50,775 192 192 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,488 0 50,488 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 59,362 440 59,362 132 110 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 65,298 168 59,362 5901 168 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 65,791 0 65,791 110 110 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 59,362 440 59,362 110 66 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 56,909 105 56,044 189 105 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 55,272 0 55,272 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 62,162 440 62,162 110 88 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 59,042 2016 53,675 8694 2016 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 69,206 0 69,206 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S
پلی پروپیلن جم نقدی 55,398 552 55,398 552 552 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 57,588 126 53,244 588 126 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 50,488 0 50,488 480 480 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 57,063 528 53,244 2544 528 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی   240 53,164 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 59,362 0 59,362 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 51,637 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 62,162 0 62,162 44 44 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 71,295 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی 50,488 480 50,488 120 96 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 72,795 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 65,791 1100 65,791 616 528 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 72,795 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 55,463 1804 53,244 3608 1804 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/07 - 17:00:10

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم