پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۷ اسفندماه ۹۶

 ا 0075 / بندر امام : 59400
ا 020 / بندر امام : 58000
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 56500
ا 2420H / امیرکبیر : 66500
ا 0190 / آریا ساسول : 58000
ا LL209AA / امیرکبیر : 57000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56000
ا 52518 / جم : 54000
ا HI500 / بندر امام : 54000
ا 0035 / بندر امام : 59800
ا Bl3 / جم : 64500
ا Bl3 / مارون : 65000
ا Bl3 / کرمانشاه : 64300
ا F7000 / مهر : 61200
ا F7000 / ایلام : 60800
ا EX5 / جم : 61500
ا EX5 / مارون : 61200
ا EX5 / کرمانشاه : 61000
ا 5110 / آریا ساسول : 61000
ا 3840 / تبریز : 59500
ا EX3 / امیرکبیر : 71000
ا EX3 / شازند (اراک) : 70500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 70700
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 49000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 48000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 47500
ا PP C30S / مارون : 64500
ا PP Z30S / مارون : 62500
ا PP MR230 / مارون : 64500
ا PP 440L / پ پ جم : 66000
ا PP 548R / پ پ جم : 66000
ا PP RP340R / پ پ جم : 92000
ا PP 550J / پ پ جم : 64500
ا PP 552R / پ پ جم : 62500
ا PP 510L / پ پ جم : 63500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 64500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 64500
ا 1540 / تبریز : 76500
ا 7240 / تبریز : 80000
ا ABS0150 / تبریز : 145000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 107500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 74000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم