اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا +۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا +۶ اسفند ماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
               
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 پتروشیمی تندگویان 80 10,154 نقدی 30462 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان 20 30,461 نقدی 91383 عمده عادی
اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان 420 23,199 نقدی 69597 عمده عادی
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 120 32,479 نقدی 97437 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 پتروشیمی تندگویان 100 43,892 نقدی 131676 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 بانیار پلیمر گنبد 600 41,000 نقدی 123000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 120 44,768 نقدی 134304 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 30 50,768 نقدی 152304 عمده عادی

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم