قیمت روز مواد پلیمری در بازار داخلی + ۵ اسفندماه

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روز مواد پلیمری در بازار داخلی + ۵ اسفندماه

 

 

آخرین نرخ های بازار :

ا 0075 / بندر امام : 59500
ا 020 / بندر امام : 58000
ا 2100 / لاله : 60000
ا 2102 / لاله : 58000
ا 1922 / لاله : 62500
ا 2420D / امیرکبیر : 62000
ا 2420H / امیرکبیر : 58000
ا 0190 / آریا ساسول : 58000
ا LL209AA / امیرکبیر : 57500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56700
ا LL209KJ /  شازند (اراک) : 60000
ا 52518 / جم : 54500
ا HI500 / بندر امام : 53500
ا 0035 / بندر امام : 60000
ا Bl3 / جم : 64500
ا Bl3 / مارون : 63800
ا Bl3 / کرمانشاه : 61700
ا F7000 / مهر : 61200
ا F7000 / ایلام : 61000
ا EX5 / جم : 61300
ا EX5 / مارون : 61200
ا EX5 / کرمانشاه : 61000
ا 5110 / آریا ساسول : 62000
ا 3840 / تبریز : 62000
ا EX3 / امیرکبیر : 73000
ا EX3 / شازند (اراک) : 73000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 73000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 46000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45000
ا PP C30S / مارون : 64500
ا PP Z30S / مارون : 63500
ا PP Z30G / مارون : 65000
ا PP MR230 / مارون : 66000
ا PP R40 / مارون : 66000
ا PP 440G / پ پ جم : 72000
ا PP 440L / پ پ جم : 68000
ا PP 548R / پ پ جم : 68000
ا PP RP340R / پ پ جم : 90000
ا PP 550J / پ پ جم : 69000
ا PP 552R / پ پ جم : 64500
ا PP 510L / پ پ جم : 66000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 69000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 79000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 69000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 65800
ا PP 510L / شازند (اراک) : 66500
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 80500
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 63000
ا PET 785 / تندگویان : 63000
ا PET 821 / تندگویان : 64500

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم