قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۸ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۸ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

ا 0075 / بندر امام : 61000
ا 020 / بندر امام : 59200
ا 2100 / لاله : 62000
ا 2102 / لاله : 58000
ا 2420D / امیرکبیر : 62000
ا 2420H / امیرکبیر : 58000
ا 0190 / آریا ساسول : 59000
ا LL209AA / امیرکبیر : 59000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 58000
ا 52518 / جم : 55700
ا HI500 / بندر امام : 55800
ا 0035 / بندر امام : 61000
ا Bl3 / جم : 62300
ا Bl3 / مارون : 61700
ا Bl3 / کرمانشاه : 61700
ا F7000 / مهر : 62500
ا F7000 / ایلام : 62500
ا EX5 / جم : 62500
ا EX5 / مارون : 62300
ا EX5 / کرمانشاه : 62000
ا 5110 / آریا ساسول : 63300
ا 3840 / تبریز : 61200
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 48000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 47500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 47300
ا PP C30S / مارون : 67300
ا PP Z30S / مارون : 65600
ا PP R40 / مارون : 67500
ا PP 440G / پ پ جم : 72000
ا PP 440L / پ پ جم : 67500
ا PP 548R / پ پ جم : 70000
ا PP RP340R / پ پ جم : 70000
ا PP 550J / پ پ جم : 70000
ا PP 552R / پ پ جم : 65200
ا PP 510L / پ پ جم : 66800
ا PP 552R / شازند (اراک) : 65000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 66500
ا 1540 / تبریز : 80000
ا 7240 / تبریز : 84000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 64500
ا PET 821 / تندگویان : 66000
ا PET 825 / تندگویان : 65000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 75500

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم