قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۵ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۵ بهمن ماه ۹۶

 

 

 ا 0075 / بندر امام : 61500
ا 020 / بندر امام : 60000
ا 2100 / لاله : 62000
ا 2102 / لاله : 58500
ا 2420D / امیرکبیر : 62000
ا 2420H / امیرکبیر : 58500
ا 0190 / آریا ساسول : 59000
ا LL209AA / امیرکبیر : 59500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 58500
ا 52518 / جم : 56000
ا HI500 / بندر امام : 56000
ا 0035 / بندر امام : 61500
ا Bl3 / جم : 63000
ا Bl3 / مارون : 63000
ا Bl3 / کرمانشاه : 62900
ا F7000 / مهر : 63000
ا F7000 / ایلام : 62500
ا EX5 / جم : 63000
ا EX5 / مارون : 62500
ا EX5 / کرمانشاه : 62500
ا 5110 / آریا ساسول : 63500
ا 3840 / تبریز : 61500
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 72000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 47300
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 47000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 47000
ا PP C30S / مارون : 66500
ا PP Z30S / مارون : 65500
ا PP MR230 / مارون : 67500
ا PP R40 / مارون : 70000
ا PP 440L / پ پ جم : 70000
ا PP 548R / پ پ جم : 70000
ا PP 550J / پ پ جم : 69000
ا PP 552R / پ پ جم : 65500
ا PP 510L / پ پ جم : 66500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67500
ا PP 552R / شازند (اراک) : 65500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 66500
ا 1540 / تبریز : 79000
ا 7240 / تبریز : 80000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 65000
ا PET 785 / تندگویان : 65000
ا PET 821 / تندگویان : 65500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 75600

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم