اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ بهمن ماه

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 440 40,404 سلف 48484 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 52,865 سلف 58151 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 54,066 سلف 59472 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 50,556 سلف 55611 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 52,865 سلف 58151 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 220 52,121 سلف 57333 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 53,079 سلف 58386 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 54,694 سلف 60163 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 54,290 نقدی 59719 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,001 54,290 نقدی 59719 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 62,564 نقدی 187692 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 53,718 نقدی 59089 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 77 53,533 سلف 58886 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 44,444 نقدی 53332 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 53,718 نقدی 59089 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 43,636 نقدی 52363 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 54,290 نقدی 59719 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 52,865 نقدی 58151 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 100 39,596 سلف 47515 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 40,404 سلف 48484 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 52,865 نقدی 58151 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 58,151 نقدی 63966 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 53,718 نقدی 59089 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 40,404 سلف 48484 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 97,622 نقدی 107384 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 51,544 نقدی 154632 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 65,216 نقدی 195648 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 67,115 نقدی 201345 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 67,115 نقدی 201345 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 57,374 نقدی 63111 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 69,731 نقدی 209193 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 72,738 نقدی 218214 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 352 51,315 نقدی 56446 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 51,315 نقدی 56446 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 51,315 نقدی 56446 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 50,214 نقدی 55235 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 69,731 نقدی 209193 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 52,865 نقدی 58151 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 61,954 نقدی 185862 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 54,290 نقدی 59719 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 935 54,290 نقدی 59719 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 144 58,484 نقدی 64332 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 57,374 نقدی 63111 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 57,374 نقدی 63111 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,008 51,315 نقدی 56446 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 60,148 نقدی 66162 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 3,003 49,325 نقدی 54257 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/11/23 - 16:30:00

 

Go to top