آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ یهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ یهمن ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 72,195 0 72,195 80/64 80/64 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 49,325 480 49,325 288 288 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,066 0 54,066 240 240 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 50,178 240 50,178 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 0 66,073 160 160 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 50,214 960 50,214 240 216 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 50,214 0 50,214 360 360 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 56,446 903 51,315 5229 903 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 56,446 819 51,315 3654 819 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 56,446 231 51,315 1092 231 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 63,111 189 57,374 6237 189 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 56,446 630 51,315 3528 630 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 56,446 504 51,315 2835 504 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 60,644 210 57,374 672 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 58,781 168 54,089 546 168 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M
نوید زرشیمی نقدی 51,315 84 51,315 84 84 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 56,446 400 51,315 1780 400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
پتروشیمی شازند نقدی 66,073 2000 66,073 160 160 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 50,178 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 54,066 0 54,066 264 264 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند سلف 56,446 700 51,315 2620 700 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی   240 52,865 24 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 0 49,325 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند سلف 50,214 1000 50,214 680 640 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 54,066 1488 54,066 1224 1224 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 0 50,214 144 144 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/23 - 16:30:06

 

Go to top