قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۳ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۳ بهمن ماه ۹۶

 

 

 ا 0075 / بندر امام : 59800
ا 020 / بندر امام : 58500
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 57000
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 57500
ا 0190 / آریا ساسول : 58000
ا LL209AA / امیرکبیر : 58300
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57700
ا 52518 / جم : 55100
ا HI500 / بندر امام : 55300
ا 0035 / بندر امام : 59800
ا Bl3 / جم : 61000
ا Bl3 / مارون : 61500
ا Bl3 / کرمانشاه : 61300
ا F7000 / مهر : 60500
ا F7000 / ایلام : 60400
ا EX5 / جم : 60800
ا EX5 / مارون : 60500
ا EX5 / کرمانشاه : 60500
ا 5110 / آریا ساسول : 61300
ا 3840 / تبریز : 60500
ا EX3 / امیرکبیر : 70500
ا EX3 / شازند (اراک) : 70000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 70000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 46000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 46500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45800
ا PP C30S / مارون : 66000
ا PP Z30S / مارون : 64000
ا PP V30S / مارون : 71000
ا PP MR230 / مارون : 67500
ا PP 440G / پ پ جم : 730000
ا PP 440L / پ پ جم : 66500
ا PP 548R / پ پ جم : 68000
ا PP 550J / پ پ جم : 68000
ا PP 510L / پ پ جم : 65500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67400
ا 1540 / تبریز : 76900
ا 7240 / تبریز : 80000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000

Go to top