قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۸ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۸ بهمن ماه ۹۶

 


ا 0075 / بندر امام : 60000
ا 020 / بندر امام : 58700
ا 2100 / لاله : 61600
ا 2102 / لاله : 57800
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 58000
ا 0190 / آریا ساسول : 58000
ا LL209AA / امیرکبیر : 58000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57000
ا 52518 / جم : 55500
ا HI500 / بندر امام : 55500
ا 0035 / بندر امام : 59800
ا Bl3 / جم : 61500
ا Bl3 / مارون : 61500
ا Bl3 / کرمانشاه : 61000
ا F7000 / مهر : 60500
ا F7000 / ایلام : 60300
ا EX5 / جم : 61000
ا EX5 / مارون : 60300
ا EX5 / کرمانشاه : 60300
ا 5110 / آریا ساسول : 61000
ا 3840 / تبریز : 60500
ا EX3 / امیرکبیر : 71000
ا EX3 / شازند (اراک) : 70500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 70700
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 46000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 46000
ا PP C30S / مارون : 66000
ا PP Z30S / مارون : 64000
ا PP V30S / مارون : 70000
ا PP MR230 / مارون : 68500
ا PP R40 / مارون : 70000
ا PP 440L / پ پ جم : 67000
ا PP 548R / پ پ جم : 68200
ا PP 550J / پ پ جم : 68000
ا PP 552R / پ پ جم : 64000
ا PP 510L / پ پ جم : 65800
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 68300
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 80000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 72000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 64000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 65500
ا 1540 / تبریز : 77300
ا 7240 / تبریز : 80800
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 62500
ا PET 785 / تندگویان : 63000
ا PET 821 / تندگویان : 64000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 75000

Go to top