آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 58,151 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
پتروشیمی شازند نقدی 66,073 2000 66,073 1000 980 64,751,540 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار سلف 56,446 903 51,315 4935 903 50,970,738 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 0 66,073 20 20 1,321,460 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 56,446 630 51,315 2793 630 35,560,980 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 51,309 1000 50,214 2460 1000 51,309,460 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 56,446 315 51,315 1848 315 17,780,490 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 62,922 2486 62,564 2904 2486 156,424,686 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
پتروشیمی لرستان نقدی 49,325 240 49,325 96 96 4,735,200 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 56,446 1320 51,315 3894 1320 74,508,720 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 0 49,325 48 48 2,367,600 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 56,916 672 51,742 2898 672 38,247,552 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 63,111 189 57,374 8610 189 11,927,979 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 56,446 420 51,315 2961 420 23,707,320 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 56,446 294 51,315 1449 294 16,595,124 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 61,070 210 57,374 546 210 12,824,784 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 60,417 144 58,484 216 144 8,700,096 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 61,129 330 61,129 110 110 6,724,190 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 54,444 960 54,066 1224 960 52,265,808 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 59,892 330 57,374 616 330 19,764,228 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 50,178 240 50,178 48 48 2,408,544 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
پتروشیمی شازند نقدی 60,209 360 57,374 1100 360 21,675,080 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 220 60,148 220 220 13,232,560 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 56,446 1496 51,315 8162 1496 84,443,216 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 50,214 960 50,214 624 480 24,102,720 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 56,446 400 51,315 1540 400 22,578,400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 0 50,214 408 408 20,487,312 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 56,446 700 51,315 3000 700 39,512,200 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/17 - 09:00:07
Go to top