قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۶ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۶ بهمن ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 59500
ا 020 / بندر امام : 59000
ا 2100 / لاله : 61500
ا 2102 / لاله : 57700
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 57500
ا 0190 / آریا ساسول : 58600
ا LL209AA / امیرکبیر : 58400
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56800
ا LL22402 / مهاباد : 58900
ا 52518 / جم : 55200
ا HI500 / بندر امام : 55000
ا 0035 / بندر امام : 59700
ا Bl3 / جم : 60300
ا Bl3 / مارون : 60400
ا Bl3 / کرمانشاه : 60000
ا F7000 / مهر : 60500
ا F7000 / ایلام : 60000
ا EX5 / جم : 60300
ا EX5 / مارون : 60000
ا EX5 / کرمانشاه : 59700
ا 5110 / آریا ساسول : 60400
ا 3840 / تبریز : 58000
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 70000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 70000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 46000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45800
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45700
ا PP C30S / مارون : 65000
ا PP Z30S / مارون : 63500
ا PP V30S / مارون : 70000
ا PP MR230 / مارون : 69000
ا PP 440L / پ پ جم : 67000
ا PP 548R / پ پ جم : 67500
ا PP 550J / پ پ جم : 66500
ا PP 552R / پ پ جم : 63600
ا PP 510L / پ پ جم : 65000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 68000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 70000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 65000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 63500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 64800
ا 1540 / تبریز : 77000
ا 7240 / تبریز : 80000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 106000
ا PET 781 / تندگویان : 62000
ا PET 785 / تندگویان : 62000
ا PET 821 / تندگویان : 63000
ا PET 825 / تندگویان : 63000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 75000

Go to top