آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ بهمن ماه ۹۶

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 52,228 330 52,228 286 286 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,029 150 71,026 160 150 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,030 150 71,026 160 150 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی   1008 72,022 0 0 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی 160,000 66 160,000 66 22 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 66,938 504 66,042 1428 504 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 69,500 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   300 71,026 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   300 71,026 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 48,002 110 48,002 110 110 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 46,285 220 46,285 220 220 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 44,990 440 44,990 440 440 عمده بلند مدت
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 65,780 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 52,560 220 52,560 88 88 عمده بلند مدت
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 65,980 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 51,215 110 51,215 110 110 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف   110 54,159 0 0 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,026 150 71,026 100 100 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/16 - 09:00:06

 

Go to top