قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۵ بهمن ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۵ بهمن ۹۶

 

 

 

ا 0075 / بندر امام : 59500
ا 020 / بندر امام : 59200
ا 2100 / لاله : 61500
ا 2102 / لاله : 59000
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 58000
ا 0190 / آریا ساسول : 59000
ا LL209AA / امیرکبیر : 57700
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56500
ا 52518 / جم : 54500
ا HI500 / بندر امام : 54500
ا 0035 / بندر امام : 59500
ا Bl3 / جم : 59300
ا Bl3 / مارون : 59000
ا Bl3 / کرمانشاه : 59000
ا F7000 / مهر : 59500
ا F7000 / ایلام : 59000
ا EX5 / جم : 59500
ا EX5 / مارون : 59000
ا EX5 / کرمانشاه : 59000
ا 5110 / آریا ساسول : 60000
ا 3840 / تبریز : 57000
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 70000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 69700
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 45700
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45800
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45700
ا PP C30S / مارون : 62500
ا PP Z30S / مارون : 60700
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP 440L / پ پ جم : 64500
ا PP 548R / پ پ جم : 66500
ا PP RP340R / پ پ جم : 73000
ا PP 550J / پ پ جم : 64000
ا PP 552R / پ پ جم : 62600
ا PP 510L / پ پ جم : 63000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 61000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 63500
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 80000
ا ABS0150 / تبریز : 110000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 105000

Go to top