قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۴ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۴ بهمن ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 57700
ا 020 / بندر امام : 57900
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 57500
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 57000
ا 0190 / آریا ساسول : 57900
ا LL209AA / امیرکبیر : 56500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56000
ا LL22402 / مهاباد : 58000
ا 52518 / جم : 54000
ا HI500 / بندر امام : 54200
ا 0035 / بندر امام : 58000
ا Bl3 / جم : 58500
ا Bl3 / مارون : 59000
ا Bl3 / کرمانشاه : 58500
ا F7000 / مهر : 58500
ا F7000 / ایلام : 58400
ا EX5 / جم : 58500
ا EX5 / مارون : 58000
ا EX5 / کرمانشاه : 58400
ا 5110 / آریا ساسول : 58700
ا 3840 / تبریز : 57000
ا EX3 / امیرکبیر : 70500
ا EX3 / شازند (اراک) : 70000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 69500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 45000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 44800
ا PP C30S / مارون : 62500
ا PP Z30S / مارون : 60600
ا PP V30S / مارون : 64000
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP R40 / مارون : 62500
ا PP 440L / پ پ جم : 62500
ا PP 548R / پ پ جم : 64000
ا PP 550J / پ پ جم : 64000
ا PP 552R / پ پ جم : 60500
ا PP 510L / پ پ جم : 62500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 78000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 71000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 60500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 62500
ا 1540 / تبریز : 75000
ا 7240 / تبریز : 77700
ا ABS0150 / تبریز : 106500
ا ABS N50 / قاید بصیر : 105000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 73000

Go to top