قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ بهمن ماه

 

 

ا 0075 / بندر امام : 57500
ا 020 / بندر امام : 57300
ا 2100 / لاله : 61500
ا 2102 / لاله : 57000
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 56000
ا 0190 / آریا ساسول : 57300
ا LL209AA / امیرکبیر : 56000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 55000
ا 52518 / جم : 52600
ا HI500 / بندر امام : 52500
ا 0035 / بندر امام : 57000
ا Bl3 / جم : 59000
ا Bl3 / مارون : 59000
ا Bl3 / کرمانشاه : 58500
ا F7000 / مهر : 58000
ا F7000 / ایلام : 57500
ا EX5 / جم : 58000
ا EX5 / مارون : 57500
ا EX5 / کرمانشاه : 57500
ا 5110 / آریا ساسول : 57500
ا 3840 / تبریز : 57000
ا EX3 / امیرکبیر : 70700
ا EX3 / شازند (اراک) : 70500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 69500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 44500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 44300
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 44500
ا PP C30S / مارون : 62000
ا PP Z30S / مارون : 61500
ا PP 548R / پ پ جم : 63000
ا PP 550J / پ پ جم : 64000
ا PP 552R / پ پ جم : 61500
ا PP 510L / پ پ جم : 61500
ا ABS0150 / تبریز : 105000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 103000

Go to top