قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۰ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۰ بهمن ماه

 

عنوانقیمت    
 LLD209امیر کبیر 56,200 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 57,400 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 57,400 ریال        
 2420H امیر کبیر 56,500 ریال        
 بادی 0035 56,800 ریال        
 تزریقی 52518 52,500 ریال        
 بادی BL3 جم 58,500 ریال        
 F7000ایلام 57,600 ریال        
 X5 مارون 57,500 ریال        
 2102 56,100 ریال        
 2100 61,500 ریال        
 3840 تبریز 56,200 ریال        
 PET 821تندگویان 61,000 ریال        
 LF0190 56,700 ریال        
 PP C30S 61,800 ریال        
 PP Z30S 60,800 ریال        
 PP 548-R 63,200 ریال        
 P P 552R اراک 60,800 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 43,850 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 49,200 ریال        
 کریستال 1540تبریز 72,700 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 76,000 ریال        
 ABS تبریز 102,500 ریال        
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال        
 اف ام اس (جدید) 79,000 ریال        
 اف اس ای(جدید) 79,000 ریال        
 EPSبانیار 80,000 ریال        
 300 ایران 72,000        
 200 ایران 72,000        
 شینهو 2000(بار جدید) 78,000 ریال      

 

Go to top