اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
               
               
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 2 پتروشیمی لاله 66 41,594 نقدی 124782 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پتروشیمی لاله 132 47,560 نقدی 142680 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 88 51,473 نقدی 154419 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله 264 41,594 نقدی 124782 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 35,318 نقدی 42381 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 132 46,794 نقدی 140382 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 600 19,621 نقدی 23545 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پتروشیمی کردستان 192 51,473 نقدی 154419 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 11 35,318 نقدی 42381 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 41,594 نقدی 124782 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 46,794 نقدی 140382 عمده عادی
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 23,397 نقدی 70191 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 41,594 نقدی 124782 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 12 28,412 نقدی 85236 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 15 41,327 نقدی 123981 عمده عادی
               
               
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top