آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ بهمن ماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 53,669 315 48,790 1764 315 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 51,845 800 48,790 1460 800 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 53,669 420 48,790 3045 420 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
پتروشیمی شازند نقدی 65,088 2000 65,088 1460 1280 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 53,669 525 48,790 2961 525 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 0 65,088 100 100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 49,074 1500 48,710 1840 1500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L
نوید زرشیمی نقدی 54,834 110 54,834 66 66 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 54,834 0 54,834 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 54,137 1512 49,216 7623 1512 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 60,317 210 54,834 1659 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 60,317 210 54,834 7644 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 58,133 144 55,941 312 144 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 53,669 903 48,790 4578 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم سلف 58,580 220 58,580 220 220 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 53,151 1188 48,790 2750 1188 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 56,237 286 54,834 726 286 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 53,417 1672 48,790 4620 1672 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 59,304 220 54,834 814 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 52,074 1100 52,074 198 44 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 57,601 220 57,601 154 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,074 0 52,074 66 66 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 57,601 0 57,601 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 62,946 2530 60,364 4466 2530 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 53,669 1200 48,790 8712 1200 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 52,015 400 48,790 660 400 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/10 - 09:30:15
Go to top