قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + نهم بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + نهم بهمن ماها 0075 / بندر امام : 58000
ا 020 / بندر امام : 58000
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 57300
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 56800
ا 0190 / آریا ساسول : 5750
ا LL209AA / امیرکبیر : 57500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 56500
ا 52518 / جم : 53000
ا HI500 / بندر امام : 53000
ا 0035 / بندر امام : 57900
ا Bl3 / جم : 58500
ا Bl3 / مارون : 58800
ا Bl3 / کرمانشاه : 58000
ا F7000 / مهر : 58000
ا F7000 / ایلام : 57700
ا EX5 / جم : 58000
ا EX5 / مارون : 57500
ا EX5 / کرمانشاه : 57500
ا 5110 / آریا ساسول : 58000
ا EX3 / امیرکبیر (کف) : 71000
ا EX3 / شازند (اراک) (کف) : 70600
ا PE100 (CRP100) / مارون (کف) : 71000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 45000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45000
ا PP C30S / مارون : 62500
ا PP Z30S / مارون : 61000
ا PP V30S / مارون : 64000
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP 440L / پ پ جم : 62500
ا PP 548R / پ پ جم : 63000
ا PP 550J / پ پ جم : 64000
ا PP 552R / پ پ جم : 60900
ا PP 510L / پ پ جم : 62000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 67000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 60700
ا 1540 / تبریز : 72700
ا 7240 / تبریز : 76000
ا ABS0150 / تبریز : 105000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 103000

Go to top