آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ دی ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ دی ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 24 24 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 36,509 1000 36,349 1340 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 330 330 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,510 0 46,510 168 168 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 36,766 484 36,349 1078 484 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی   150 60,353 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 132 132 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 39,855 220 39,855 88 88 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی   200 62,110 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 64,643 0 64,643 20/16 20/16 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 36,254 500 36,165 940 500 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 50,328 1254 49,052 2486 1254 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 36,903 2508 36,903 1650 1034 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان سلف 49,364 99 47,152 605 99 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی   150 62,110 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 46,331 0 46,331 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 51,500 630 46,819 3528 630 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 92,371 200 92,371 10 10 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 61,911 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 45,507 0 45,507 48 48 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 108,435 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 49,954 0 49,954 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 49,571 1012 49,571 594 440 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 47,555 700 47,555 720 700 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 92,371 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 40,593 0 40,593 140 140 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 49,571 2376 49,571 946 770 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,553 1210 49,553 1122 1034 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم سلف 55,347 550 55,347 220 132 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 49,571 0 49,571 66 66 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 53,740 110 53,740 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 51,473 1804 51,473 1199 759 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 53,955 330 52,669 1320 330 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 54,509 330 54,509 154 154 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 49,954 814 49,954 374 55 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,553 0 49,553 44 44 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 40,593 500 40,593 540 360 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 92,371 0 92,371 30 30 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 53,404 336 52,669 528 336 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 49,553 1518 49,553 132 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول سلف 49,571 990 49,571 286 220 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 49,553 0 49,553 176 176 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 51,500 1656 46,819 10920 1656 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 49,553 1000 49,553 1120 990 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 51,978 1536 47,231 2880 1536 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 49,066 3000 49,066 2520 2290 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 47,991 902 47,580 1650 902 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,473 0 51,473 55 55 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 46,231 1012 45,507 2321 1012 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 61,911 600 61,911 140 80 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 49,745 1000 49,553 1160 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,553 0 49,553 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 61,977 2000 58,249 5390 2000 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 65,142 750 64,608 910 750 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 49,066 0 49,066 640 640 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,516 2002 46,510 5742 2002 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام سلف 38,120 2992 36,903 5654 2992 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,903 0 36,903 748 748 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/26 - 17:10:26

 

Go to top