قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۶ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۶ دی ماه

 ا 0075 / بندر امام : 56100
ا 020 / بندر امام : 56400
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 54600
ا 2420D / امیرکبیر : 61000
ا 2420H / امیرکبیر : 54500
ا 0190 / آریا ساسول : 56400
ا LL209AA / امیرکبیر : 54500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 54400
ا 52518 / جم : 50200
ا HI500 / بندر امام : 50200
ا 0035 / بندر امام : 54900
ا Bl3 / جم : 55300
ا Bl3 / مارون : 55200
ا Bl3 / کرمانشاه : 55000
ا F7000 / مهر : 56600
ا F7000 / ایلام : 55600
ا EX5 / جم : 56500
ا EX5 / مارون : 55800
ا EX5 / کرمانشاه : 56100
ا 5110 / آریا ساسول : 56500
ا 3840 / تبریز : 54500
ا EX3 / امیرکبیر : 68500
ا EX3 / شازند (اراک) : 67500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 68500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 43500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 43100
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 43800
ا PP C30S / مارون : 58000
ا PP Z30S / مارون : 57500
ا PP V30S / مارون : 61000
ا PP MR230 / مارون : 64000
ا PP 440G / پ پ جم : 70000
ا PP 440L / پ پ جم : 60000
ا PP 548R / پ پ جم : 60500
ا PP 550J / پ پ جم : 59500
ا PP 552R / پ پ جم : 57500
ا PP 510L / پ پ جم : 58500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 64000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 69500
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 65000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 57500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 58500
ا 1540 / تبریز : 68200
ا 7240 / تبریز : 73000
ا ABS0150 / تبریز : 105000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 100000
ا PET 781 / تندگویان : 57300
ا PET 785 / تندگویان : 56100
ا PET 821 / تندگویان : 57500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 65500

Go to top