پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir): 

 آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 48,477 700 46,510 2300 700 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 61,540 1200 58,820 3640 1200 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 49,553 0 49,553 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون سلف 50,624 1100 46,819 2090 1100 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 91,033 0 91,033 10 10 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 56,462 357 52,669 1197 357 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   400 52,669 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 50,652 1100 46,819 2442 1100 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی   88 53,905 22 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 51,500 286 46,819 5500 286 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 60,614 210 52,669 588 210 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 61,257 660 58,820 2662 660 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 51,952 1008 47,231 1890 1008 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 51,500 212/5 46,819 1657/5 212/5 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L
نوید زرشیمی نقدی 52,669 154 52,669 154 154 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 49,553 240 49,553 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 51,500 315 46,819 3213 315 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 49,571 1320 49,571 550 484 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 57,377 126 52,669 819 126 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 49,571 960 49,571 336 192 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 51,947 147 49,497 357 147 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 46,510 2016 46,510 432 312 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 50,442 903 46,819 1344 903 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 46,331 240 46,331 72 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پتروشیمی شازند نقدی 54,443 170 53,905 240 170 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 45,507 240 45,507 168 168 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 49,571 0 49,571 120 120 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,510 0 46,510 96 96 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
پتروشیمی شازند نقدی 53,857 1000 52,669 2180 1000 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/25 - 19:30:19
Go to top