اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1,008 47,231 نقدی 141693 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 154 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 46,819 نقدی 51500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 88 53,905 نقدی 161715 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 126 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 49,497 نقدی 148491 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 210 46,819 نقدی 51500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 170 53,905 نقدی 161715 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 400 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 200 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 200 46,510 نقدی 51161 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 58,820 نقدی 176460 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 46,331 نقدی 50964 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 45,507 نقدی 50057 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 49,553 نقدی 54508 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 46,819 سلف 51500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 357 52,669 نقدی 158007 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 46,819 نقدی 51500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 286 46,819 نقدی 51500 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 49,571 نقدی 54528 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 58,820 نقدی 176460 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 49,571 نقدی 54528 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1,008 46,510 نقدی 51161 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 85 46,819 نقدی 51500 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top