پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۳ دی ماه ۹۶

ا 0075 / بندر امام : 56600
ا 020 / بندر امام : 56800
ا 2100 / لاله : 60500
ا 2102 / لاله : 55000
ا 2420D / امیرکبیر : 60900
ا 2420H / امیرکبیر : 54800
ا 0190 / آریا ساسول : 56000
ا LL209AA / امیرکبیر : 57000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 54800
ا 52518 / جم : 50700
ا HI500 / بندر امام : 50700
ا 0035 / بندر امام : 55000
ا Bl3 / جم : 52000
ا Bl3 / مارون : 55000
ا Bl3 / کرمانشاه : 55000
ا F7000 / مهر : 56500
ا F7000 / ایلام : 55800
ا EX5 / جم : 56700
ا EX5 / مارون : 56500
ا EX5 / کرمانشاه : 55300
ا 5110 / آریا ساسول : 56400
ا 3840 / تبریز : 49500
ا EX3 / امیرکبیر : 68500
ا EX3 / شازند (اراک) : 67500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 67500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 42500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 42300
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 42500
ا PP C30S / مارون : 57500
ا PP Z30S / مارون : 56800
ا PP MR230 / مارون : 63500
ا PP 440G / پ پ جم : 68500
ا PP 440L / پ پ جم : 59700
ا PP 548R / پ پ جم : 59900
ا PP 550J / پ پ جم : 59000
ا PP 552R / پ پ جم : 56800
ا PP 510L / پ پ جم : 58000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 63500
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 68000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 63000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 57000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 57500
ا 1540 / تبریز : 67000
ا 7240 / تبریز : 78000
ا ABS0150 / تبریز : 104000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 98300
ا PET 781 / تندگویان : 55000
ا PET 821 / تندگویان : 56600
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 66000

Go to top