آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا www.ppna.ir

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ دی ماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی F30G
پتروشیمی مارون نقدی 49,929 66 46,141 528 66 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 58,678 1320 57,612 2662 1320 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 49,789 378 46,141 714 378 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 50,032 672 46,141 1407 672 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 49,603 1672 46,141 2882 1672 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 48,582 480 48,582 216 96 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   400 51,907 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 48,582 0 48,582 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 49,837 700 46,141 1700 700 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 53,824 660 51,907 2662 660 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 58,711 1000 57,612 2320 1000 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 50,653 1320 46,141 4576 1320 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L
نوید زرشیمی نقدی 51,907 220 51,907 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 44,544 480 44,544 240 240 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 51,907 0 51,907 198 198 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 49,046 960 48,366 1848 960 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 49,232 903 46,141 1260 903 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی   400 46,915 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی 53,882 176 53,125 330 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 45,356 240 45,356 96 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 54,445 168 51,907 882 168 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 45,755 1008 45,755 264 240 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 58,886 210 51,907 882 210 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 45,755 0 45,755 768 768 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 50,734 126 48,780 252 126 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 50,762 504 46,141 2268 504 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/19 - 09:00:18
Go to top