نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 400 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 400 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 57,612 نقدی 172836 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 220 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 210 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 176 53,125 نقدی 159375 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 168 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 48,780 نقدی 146340 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 66 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 57,612 نقدی 172836 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 210 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 220 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 48,582 نقدی 53440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 51,907 نقدی 155721 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 46,141 نقدی 138423 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 44,544 نقدی 48998 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 48,366 نقدی 53202 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه 400 46,915 نقدی 51606 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 45,356 نقدی 49891 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1,008 45,755 نقدی 50330 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10

 

Go to top