آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ دی ماه

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ دی ماه

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 40,272 726 40,272 726 726 عمده بلند مدت
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 59,760 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 41,766 88 41,766 88 88 عمده بلند مدت
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 58,330 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 46,779 418 46,779 418 418 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 62,544 100 62,544 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 45,398 176 45,398 176 176 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 63,713 200 63,713 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 51,952 0 51,952 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 43,954 176 43,954 176 176 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 63,713 0 63,713 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 45,413 242 45,413 242 242 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 63,713 200 63,713 50 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 63,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 63,713 0 63,713 100 100 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 63,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 63,713 100 63,713 50 50 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 84,200 52/8 84,200 22 22 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 63,713 0 63,713 50 50 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
پتروشیمی خوزستان سلف 111,200 52/8 111,200 26/4 26/4 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 60,000 0 0 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 111,200 0 111,200 4/4 4/4 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R400
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 60,000 0 0 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی   66 127,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R310
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 62,000 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 37,442 88 37,442 88 88 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز F400
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 60,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 62,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   300 62,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   300 62,000 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی 63,173 1008 63,173 60/48 60/48 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/18 - 09:40:15
Go to top