آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ دی ماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   100/8 55,793 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 59,642 504 59,642 273 252 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 38,966 3014 38,966 1606 1606 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 63,173 210 63,173 105 105 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 41,766 924 41,766 814 814 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 55,793 294 55,793 294 294 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 42,100 198 42,100 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 40,272 1782 40,272 638 638 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 46,036 0 46,036 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 40,272 0 40,272 176 176 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 59,642 0 59,642 21 21 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,966 0 38,966 330 330 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 41,766 0 41,766 88 88 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/16 - 17:30:18

 

Go to top