قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۳ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۳ دی ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 55700
ا 020 / بندر امام : 54500
ا 2100 / لاله : 60000
ا 2102 / لاله : 53000
ا 2420D / امیرکبیر : 60000
ا 2420H / امیرکبیر : 53000
ا 0190 / آریا ساسول : 54500
ا LL209AA / امیرکبیر : 53000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 52000
ا 52518 / جم : 48000
ا HI500 / بندر امام : 59000
ا 0035 / بندر امام : 52500
ا Bl3 / جم : 52500
ا Bl3 / مارون : 52500
ا Bl3 / کرمانشاه : 52300
ا F7000 / مهر : 53500
ا F7000 / ایلام : 53000
ا EX5 / جم : 53500
ا EX5 / مارون : 53000
ا EX5 / کرمانشاه : 52700
ا 5110 / آریا ساسول : 53500
ا 3840 / تبریز : 49000
ا EX3 / امیرکبیر : 63000
ا EX3 / شازند (اراک) : 62000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 62000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 42500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 42500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 42300
ا PP C30S / مارون : 56000
ا PP Z30S / مارون : 55000
ا PP MR230 / مارون : 58500
ا PP R40 / مارون : 61500
ا PP 440G / پ پ جم : 64000
ا PP 440L / پ پ جم : 57000
ا PP 548R / پ پ جم : 57000
ا PP 550J / پ پ جم : 57500
ا PP 552R / پ پ جم : 55000
ا PP 510L / پ پ جم : 56000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 58500
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 67000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 62000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 55000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 56000
ا 1540 / تبریز : 68000
ا 7240 / تبریز : 70500
ا ABS0150 / تبریز : 103000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 97000
ا PET 781 / تندگویان : 53500
ا PET 785 / تندگویان : 53000
ا PET 825 / تندگویان : 54500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 65000

Go to top