پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir): حجم معاملات محصولات پلیمری امروز ۴۰ هزار و ۴۵۸ تن بود.

حجم عرضه ها ۴۰ هزار و ۱۳۱ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۶۱ هزار و ۷۵۲ تن رقم خورد.

در گروه محصولات پلیمری، پی وی سی ها، پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری، برخی از گریدهای پلی اتیلن سبک و سنگین فیلم با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.

در گروه پلی اتیلن های ترفتالات، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ پتروشیمی تندگیوان با ۱۲۹۸ تن عرضه ۳۰۹۱ تن تقاضا داشت، قیمت پایه اینکالا ۴ هزار و ۴۵۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۵۴۱ تومان رقم خورد.

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ این مجتمع هم با ۲۴۲۰ تن عرضه ۱۳۸۶ تن عرضه داشت، این کالا با قیمت پایه ۴ هزار و ۶۷۷ تومان خریداری شد. 

در گروه پی وی سی ها؛ پلی وینیل کلراید S۶۵ پتروشیمی بندرامام با ۳۰۱۴ تن عرضه ۴۱۵۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۴۶۶ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۵۷۷ تومان رقم خورد.

همچنین پلی وینیل کلراید S۶۵پتروشیمی اروند با ۵۰۰ تن عرضه سلف، ۷۲۰ تن تقاضا داشت، این کالا نهایتا با قیمت پایه ۳ هزار و ۳۹۷ تومان خریداری شد.

در گروه پلی اتیلن ها؛ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام با ۱۰۰۰ تن عرضه ۱۹۹۰ تن تقاضا داشت، قیمت ۴ هزار و ۷۲۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۸۵۸ تومان رقم خورد.

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریاساسول با ۹۹۰ تن عرضه ۱۵۴۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۷۲۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۷۹۰ تومان بود.

 

نام کالاتولید کنندهقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 44,556 0 44,556 144 144 6,416,064 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام 47,550 1012 46,730 2750 1012 48,120,226 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان 39,389 500 38,135 820 500 19,694,320 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر   220 51,952 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 42,668 0 42,668 72 72 3,072,096 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر 47,684 1210 46,730 2882 1210 57,697,530 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال 49,168 294 44,298 1176 294 14,455,308 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5
پلیمر کرمانشاه   400 45,328 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم 44,556 506 44,556 462 462 20,584,872 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز 89,990 200 89,990 80 80 7,199,200 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر   70 105,640 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 46,036 0 46,036 22 22 1,012,792 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز 45,149 700 44,588 960 700 31,604,000 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر   100 89,990 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 42,668 0 42,668 308 308 13,141,744 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز 58,820 200 58,820 100 90 5,293,800 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس   500 59,209 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47,229 0 47,229 1364 1364 64,420,356 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز 58,820 200 58,820 40 40 2,352,800 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان 45,413 1298 44,578 3091 1298 58,946,514 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47,229 0 47,229 216 216 10,201,464 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام 35,774 3014 34,669 4158 3014 107,824,310 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
پتروشیمی تندگویان 44,710 286 44,189 572 286 12,787,104 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله 51,952 330 51,952 132 132 6,857,664 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز 59,823 650 59,209 950 650 38,885,200 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند 37,442 220 37,442 176 176 6,589,792 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37,442 0 37,442 44 44 1,647,448 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز 57,156 200 57,156 10 10 571,560 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول 48,555 110 48,023 220 110 5,341,028 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان 43,954 1012 43,240 1617 1012 44,481,305 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 46,779 0 46,779 385 385 18,009,915 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام 46,036 220 46,036 22 22 1,012,792 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام 48,580 1000 47,229 1990 1000 48,580,390 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان 46,779 2420 46,779 1386 1364 63,806,556 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33,976 0 33,976 200 200 6,795,200 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511
پتروشیمی جم 42,668 330 42,668 22 22 938,696 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز 63,040 750 62,641 900 750 47,280,100 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند 33,976 500 33,976 720 120 4,077,120 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 45,398 0 45,398 22 22 998,756 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم 46,636 1012 46,036 1639 1012 47,196,006 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول 47,441 990 46,730 1760 990 46,966,524 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان 45,398 462 45,398 792 440 19,975,120 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34,669 0 34,669 440 440 15,254,360 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم 43,262 3003 42,668 5082 3003 129,916,479 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول 47,902 990 47,229 1540 990 47,423,244 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند 34,669 2508 34,669 2662 2068 71,695,492 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47,229 0 47,229 792 792 37,405,368 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر 47,229 2200 47,229 858 836 39,483,444 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام 48,713 1000 47,229 2150 1000 48,713,430 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله 47,229 990 47,229 220 198 9,351,342 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34,669 0 34,669 160 160 5,547,040 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر 47,683 1540 44,556 4972 1540 73,431,182 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر 35,261 1000 34,669 1700 1000 35,261,140 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام 46,452 3000 46,036 3520 3000 139,355,800 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 44,556 0 44,556 44 44 1,960,464 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر 55,098 2000 54,309 3220 2000 110,195,860 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر 36,160 484 34,669 1782 484 17,501,352 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان 34,669 500 34,669 440 200 6,933,800 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51,952 0 51,952 44 44 2,285,888 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/12 - 17:50:11
Go to top