اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 27,735 نقدی 33282 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 88 33,698 نقدی 40437 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 396 31,202 نقدی 37442 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 462 43,872 نقدی 131616 عمده عادی
کره لاکتیکی آلمان 10 275,000 نقدی 825000 عمده عادی
کره لاکتیکی بلژیک 10 275,000 نقدی 825000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 42,506 نقدی 127518 عمده عادی
روغن پالم مالزی 600 35,602 نقدی 106806 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 63 42,057 نقدی 126171 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 189 41,432 نقدی 124296 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی مارون 84 36,828 نقدی 110484 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 1,320 49,356 نقدی 148068 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 80 19,068 نقدی 22881 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 800 17,335 نقدی 20802 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 22 33,698 نقدی 40437 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 27,735 نقدی 33282 عمده عادی
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 پتروشیمی بندرامام 18 21,253 نقدی 63759 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 37,783 نقدی 113349 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 42,506 نقدی 127518 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 37,783 نقدی 113349 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 34,134 نقدی 102402 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین کلوخه پتروشیمی بندرامام 60 23,018 نقدی 69054 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10

اخ

Go to top