اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۲ دی ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۲ دی ماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 220 44,578 سلف 49035 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 286 44,189 سلف 48607 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 37,442 نقدی 44930 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,012 43,240 سلف 47564 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 660 46,779 سلف 51456 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 100 33,976 سلف 40771 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 462 45,398 سلف 49937 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 51,952 نقدی 57147 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 110 34,669 سلف 41602 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 990 47,229 نقدی 51951 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 330 51,952 نقدی 57147 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 46,036 نقدی 50639 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 34,669 سلف 41602 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 38,135 سلف 45762 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 89,990 نقدی 98989 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 44,588 نقدی 133764 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 57,156 نقدی 171468 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 58,820 نقدی 176460 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 58,820 نقدی 176460 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 34,669 نقدی 41602 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 59,209 نقدی 177627 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 48,023 نقدی 52825 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 47,229 سلف 51951 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 62,641 نقدی 187923 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 46,730 سلف 51403 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 47,229 نقدی 51951 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 47,229 سلف 51951 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه 400 45,328 نقدی 49860 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 34,669 سلف 41602 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 110 34,669 نقدی 41602 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 105,640 نقدی 116204 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 89,990 نقدی 98989 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 59,209 نقدی 177627 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 220 46,036 نقدی 50639 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 46,730 نقدی 51403 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,210 46,730 نقدی 51403 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 44,556 نقدی 49011 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 330 42,668 نقدی 46934 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 46,036 نقدی 50639 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 42,668 نقدی 46934 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 440 47,229 نقدی 51951 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 110 44,556 نقدی 49011 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 54,309 نقدی 162927 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top