آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۱ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۱ دی ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 54,841 1500 54,841 1380 1360 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 48,867 1430 44,298 4048 1430 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,841 0 54,841 140 140 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 47,923 264 44,298 748 264 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی   110 50,964 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 48,224 1320 44,298 2662 1320 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 47,829 903 44,298 1365 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 50,374 440 49,933 792 440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T
نوید زرشیمی نقدی   220 52,512 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 48,876 525 44,298 1470 525 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 49,999 330 49,933 374 330 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 62,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی 47,229 240 47,229 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 53,301 308 52,512 550 308 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F400
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 58,500 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 44,556 960 44,556 144 144 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S
پلی پروپیلن جم نقدی 46,282 484 46,282 484 484 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R310
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 62,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 42,668 240 42,668 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 48,258 902 44,298 2156 902 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 58,500 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,668 0 42,668 120 120 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 48,777 1496 44,298 4268 1496 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   500 62,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 43,461 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   500 62,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 46,730 960 46,730 912 912 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی 51,123 286 51,123 286 286 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,730 0 46,730 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 49,974 126 46,877 441 126 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی C30G
پتروشیمی مارون نقدی 48,447 198 44,298 726 198 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 51,404 315 49,933 777 315 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 54,841 1320 54,841 660 616 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 47,872 315 44,298 546 315 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,841 0 54,841 550 550 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   400 49,933 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 51,904 550 49,933 1694 550 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 48,196 700 44,298 1580 700 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R400
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 58,500 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/12 - 10:40:20

 

Go to top