اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۱ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۱ دی ماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 210 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 47,229 نقدی 51951 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 480 44,556 نقدی 49011 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 42,668 نقدی 46934 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 43,461 نقدی 47807 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 46,730 نقدی 51403 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 66 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 54,841 نقدی 164523 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 49,933 نقدی 149799 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58,500 نقدی 175500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 330 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 66 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 220 52,512 نقدی 157536 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62,000 نقدی 186000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58,500 نقدی 175500 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 62,000 نقدی 186000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58,500 نقدی 175500 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 62,000 نقدی 186000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 62,000 نقدی 186000 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 220 51,123 نقدی 153369 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 46,877 نقدی 140631 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 49,933 نقدی 149799 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 210 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 400 49,933 نقدی 149799 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 54,841 نقدی 164523 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 50,964 نقدی 152892 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 49,933 نقدی 149799 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 330 49,933 نقدی 149799 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 308 52,512 نقدی 157536 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 484 46,282 نقدی 138846 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 330 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 616 44,298 نقدی 132894 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10

 

Go to top