قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۰ دی ماه

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۰ دی ماه

 

 

 0075 / بندر امام : 54300
ا 020 / بندر امام : 54500
ا 2100 / لاله : 59500
ا 2102 / لاله : 53000
ا 2420D / امیرکبیر : 59500
ا 2420H / امیرکبیر : 52800
ا 0190 / آریا ساسول : 53500
ا LL209AA / امیرکبیر : 51800
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 50800
ا 52518 / جم : 47000
ا HI500 / بندر امام : 46500
ا 0035 / بندر امام : 52500
ا Bl3 / جم : 51300
ا Bl3 / مارون : 51000
ا Bl3 / کرمانشاه : 50900
ا F7000 / مهر : 52900
ا F7000 / ایلام : 52000
ا EX5 / جم : 52300
ا EX5 / مارون : 52500
ا EX5 / کرمانشاه : 52000
ا 5110 / آریا ساسول : 52200
ا 3840 / تبریز : 49700
ا EX3 / امیرکبیر : 61000
ا EX3 / شازند (اراک) : 61000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 61000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 43500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 42500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 43000
ا PP C30S / مارون : 55000
ا PP Z30S / مارون : 54500
ا PP MR230 / مارون : 58000
ا PP 440G / پ پ جم : 66000
ا PP 440L / پ پ جم : 56000
ا PP 548R / پ پ جم : 56000
ا PP 550J / پ پ جم : 57000
ا PP 552R / پ پ جم : 54500
ا PP 510L / پ پ جم : 56000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 58000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 61000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 59500
ا PP 552R / شازند (اراک) : 54500
ا PP 510L / شازند (اراک) : 56000
ا 1540 / تبریز : 66000
ا 7240 / تبریز : 69500
ا ABS0150 / تبریز : 100500
ا ABS N50 / قاید بصیر : 96000
ا PET 781 / تندگویان : 52000
ا PET 785 / تندگویان : 52500
ا PET 821 / تندگویان : 53000

Go to top