آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ دی ماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 55,733 100/8 55,733 100/8 100/8 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 55,733 294 55,733 210 210 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی   1008 63,105 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 42,591 418 41,721 880 418 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 42,054 198 42,054 154 44 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,924 0 38,924 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 38,924 2508 38,924 2123 2123 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 40,228 0 40,228 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 40,228 1650 40,228 770 770 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 40,128 506 40,128 506 506 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 46,680 0 46,680 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,178 0 47,178 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 43,414 0 43,414 144 144 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 59,578 0 59,578 42 42 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 59,578 504 59,578 252 252 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 37,402 0 37,402 22 22 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   210 63,105 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/10 - 09:00:14
Go to top