اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۵ دی ماه ۱۳۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۵ دی ماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 528 46,706 نقدی 140118 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله 198 37,742 نقدی 113226 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 418 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
               
               
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پتروشیمی جم 66 39,073 نقدی 117219 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 220 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 88 33,662 نقدی 40394 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 700 17,316 نقدی 20779 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 29,922 نقدی 35906 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 27,705 نقدی 33246 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 66 31,168 نقدی 37401 عمده عادی
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 21,230 نقدی 63690 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 10 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 42,460 نقدی 127380 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 30 23,442 نقدی 70326 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 34,098 نقدی 102294 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 20 27,592 نقدی 82776 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 286 38,360 نقدی 115080 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی جم 550 36,789 نقدی 441468 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top