آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ آذرماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ آذرماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 44,508 1008 44,508 144 144 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 52,455 0 52,455 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 44,508 0 44,508 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 48,780 440 44,250 1804 440 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 48,269 903 44,250 1659 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی 51,068 220 51,068 160 140 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 48,897 1320 44,250 3938 1320 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 50,909 66 50,909 66 66 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 51,068 0 51,068 80 80 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 48,000 440 44,250 1232 440 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند سلف 48,185 700 44,250 1460 700 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 47,924 504 44,250 819 504 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 48,461 440 44,250 1342 440 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   640 49,879 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 51,744 210 49,879 567 210 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 46,458 550 45,986 704 550 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 54,782 1500 54,782 1300 1140 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 49,879 126 46,827 378 126 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 52,050 770 49,879 2090 770 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,782 0 54,782 140 140 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 49,965 105 44,250 1050 105 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 48,891 1650 44,250 4774 1650 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 49,111 552 44,646 984 552 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 54,782 1320 54,782 858 704 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S
پلی پروپیلن جم سلف 46,232 1012 46,232 1012 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,782 0 54,782 176 176 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 54,269 110 53,367 154 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی 42,622 480 42,622 72 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 49,133 525 44,250 1953 525 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,622 0 42,622 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 440 49,879 264 242 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 43,414 240 43,414 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 0 49,879 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی 47,178 480 47,178 168 72 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 49,879 440 49,879 176 132 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 46,680 720 46,680 168 168 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 49,879 0 49,879 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,680 0 46,680 72 72 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 52,455 440 52,455 374 308 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/05 - 09:10:07
Go to top