اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۴ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۴ دی ماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 210 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 66 50,909 نقدی 152727 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 700 44,250 سلف 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 640 49,879 نقدی 149637 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 54,782 نقدی 164346 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 552 44,646 نقدی 133938 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1,012 46,232 سلف 138696 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 53,367 نقدی 160101 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 49,879 نقدی 149637 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 49,879 نقدی 149637 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 440 42,455 نقدی 127365 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 110 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 45,986 نقدی 50584 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 49,879 نقدی 149637 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 54,782 نقدی 164346 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 42,622 نقدی 46884 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 43,414 نقدی 47755 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 47,178 نقدی 51895 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 46,680 نقدی 51348 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1,008 44,508 نقدی 48958 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 220 51,068 نقدی 153204 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 252 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 49,879 نقدی 149637 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 46,827 نقدی 140481 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 44,250 نقدی 132750 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top