آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳ دی ماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 59,960 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 49,426 66 49,426 66 66 عمده بلند مدت
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 60,300 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 46,284 132 46,284 132 132 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 63,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 41,311 440 41,311 440 440 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 63,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R310
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 63,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 62,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 64,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   200 64,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
پتروشیمی تندگویان سلف 40,417 264 40,417 264 264 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 47,093 132 47,093 132 132 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 44,940 198 44,940 154 110 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 44,940 0 44,940 44 44 عمده بلند مدت
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 84,200 52/8 84,200 48/4 48/4 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 63,169 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 64,350 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 64,350 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 64,350 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 47,881 110 47,881 110 110 عمده بلند مدت
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/04 - 07:40:05
Go to top