آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ آذرماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ آذرماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 55,101 1320 55,101 572 374 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 47,881 1892 44,458 3432 1892 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 46,284 660 46,202 726 660 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 52,753 330 50,113 1056 330 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 48,087 504 44,458 1428 504 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 49,426 550 44,458 2068 550 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 54,256 210 50,113 357 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی C30G
پتروشیمی مارون نقدی 48,161 770 44,458 2266 770 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 52,348 315 50,113 609 315 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 47,640 504 44,458 1008 504 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 47,689 400 44,458 880 400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 44,637 1008 44,637 96 72 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 55,101 0 55,101 40 40 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی شازند نقدی 55,101 1500 55,101 1200 1060 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,859 0 46,859 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 46,859 960 46,859 336 216 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 45,207 1500 44,637 2300 1500 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 50,113 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 49,593 880 44,458 3542 880 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 55,658 99 50,113 429 99 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 47,595 700 44,458 1480 700 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 51,149 0 51,149 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 49,794 903 44,458 2940 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 50,483 105 47,047 231 105 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 51,149 110 51,149 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
پتروشیمی لرستان نقدی   240 42,075 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 53,270 440 52,702 660 440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,113 0 50,113 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 42,872 0 42,872 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S
پلی پروپیلن جم سلف 46,449 1518 46,449 1518 1518 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 50,113 660 50,113 572 550 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 42,872 480 42,872 120 120 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 48,092 440 44,458 1034 440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,113 0 50,113 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 47,649 0 47,649 72 72 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم سلف 49,340 2002 44,856 3564 2002 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 50,113 440 50,113 286 286 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی 47,649 960 47,649 552 480 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 49,380 315 44,458 1008 315 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/09/28 - 09:00:34
Go to top